Categories
Contacts
Materiale folosite
Ne dorim tot ce este mai bun pentru clienții noștri

Izolația termică

Soluția tehnică care să asigure economia de energie cea mai ridicată nu constă atât în alegerea cu precădere a unuia din cele doua zidării: cea de cărămidă sau din BCA cât în termoizolarea suplimentară cu polistiren a pereților exteriori.

Totuși se evidențiază faptul că BCA-ul de la YTONG este un material termoizolant mai performant decât cărămida. La baza alegerii soluției pe lângă rezistența termică, bineînțeles trebuie să stea și costul materialelor. Se recomandă folosirea soluției care oferă rezistența termică cât mai mare deoarece prin economia de energie realizată, se amortizează într-o perioadă destul de scurtă diferența de pret.

Îmbunătățirea protecției termice are o influență substanțială asupra reducerii pierderilor de căldură și deci asupra micșorării consumului de energie pentru încălzirea clădirilor.

Apartamentele conțin

Apartamentele se vând la stadiul bun de locuit: geamuri termopan Salamander cu feronerie Roto 5 camere, alb interior gri antracit exterior, pachet termopan 24 mm cu sticlă Guardian, ușă metalică la intrare, centrală termică Ferolli prin condensare, încălzire prin pardosea Herz, pereți tencuiți și gletuiți cu prima mână, șapă, cu toate utilitățile trase la poziție.

Certificatul de performanță energetică

Certificatul de performanță energetică oferă informații despre consumul anual specific de energie (al clădirii sau apartamentului) defalcate pe consumuri individuale specifice (încălzire, apă caldă de consum, climatizare, ventilare mecanică, iluminat artificial). Tot odată în certificat se regăsește cantitatea de gaze cu efect de seră produse prin utilizarea consumului respectiv. Clasificarea energetică a clădirii este facută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiza termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Evaluarea performanțelor energetice ale unei clădiri se referă la determinarea nivelului de protecție termică al clădirii și a eficienței energetice a instalațiilor de încălzire interioară, de ventilare / climatizare, de preparare a apei calde de consum și de iluminat. Performanța energetică a clădirii este exprimată prin unul sau mai mulți indicatori numerici și se referă la energia efectiv consumată sau estimată în cadrul utilizării normale a clădirii în baza grilei de notare energetică a clădirilor prevazută în metodologia de calcul Indicativ MC 001/3-2006. Certificatul este însoțit de o Anexă cu informații privind apartamentul sau clădirea certificată în care se înscriu datele despre starea reală a construcției (categoria, numărul de niveluri, număr de apartamente, suprafețe utile, volum, caracteristici geometrice și termotehnice ale anvelopei), despre starea instalațiilor interioare de încălzire și apă caldă de consum, a instalațiilor de iluminat, climatizare sau ventilație mecanică.

Potrivit actului normativ, prin certificatul de performanță energetică, potențialul cumpărător sau chiriaș este informat asupra performanței energetice a apartamentului, exprimată, în principal, prin consumul total anual specific de energie în kWh/mp arie utilă, respectiv prin consumul de caldură anual specific pentru încălzire, apă caldă de consum și iluminat, eficiența energetică a apartamentului, prin încadrarea acestuia într-o clasă energetică (de la clasa A – eficiență energetică ridicată, la clasa G – eficiență energetică scăzută), în funcție de consumul total anual specific de energie. De asemenea, numai clădirile sau apartamentele care au un certificat energetic pot fi incluse în programul Prima Casă.

Sistem de încălzire prin pardoseală HERZ

În ultimii ani, cererea sistemelor de încălzire prin suprafaţa radiantă a crescut în mod considerabil. Ca urmare a nenumăratelor avantaje pe care le au aceste sisteme, aproape o treime din locuinţele pentru una sau două familii este dotată cu un sistem de încălzire prin pardoseală.

Avantajele încălzirii prin suprafaţă radiantă Sistemele de încălzire prin pardoseală exploatează întreaga suprafaţă a pardoselii sau a peretelui dintr-o încăpere pe post de suprafaţă de convecţie, aşadar, pentru schimbul de căldură. În comparaţie cu corpurile de încălzire convenţionale, care reprezintă doar o sursă punctuală de căldură:

  • Datorită căldurii radiante, rezultă un profil de temperatură mereu uniform în încăpere. Datorită căldurii radiante a unui sistem de încălzire prin pardoseală, are loc un schimb de căldură mult mai mic între oameni şi suprafaţa de împrejmuire a încăperii, decât în cazul sistemelor de încălzire cu radiatoare. În acest fel, temperatura din încăpere poate fi menţinută cu aproximativ 2-3 °C mai coborâtă, fără ca în acest fel, confortul termic să fie afectat. În acest fel, rezultă o scădere considerabilă a costurilor de încălzire cu până la 12 %.
  • Toate suprafeţele din încăpere sunt liber accesibile, pot fi amenajate în mod liber şi sunt potrivite pentru copii. La amenajarea încăperilor, există mai puţine restricţii, pentru că nu mai trebuie să se ţină cont de radiatoare.
  • Fără acumulări de praf: Datorită mişcărilor scăzute ale aerului, nivelul acumulărilor de praf este mic. Acumulările de praf care apar la radiatoare din cauza unui val de aerare – aerul cald care urcă dinspre radiator şi aerul rece care coboară pe partea cealaltă – sunt diminuate. Aceasta înseamnă o cantitate mult mai mică de praf în aerul din încăpere, iar aceasta reprezintă o îmbunătăţire a calităţii vieţii, mai ales pentru persoanele alergice.
  • Sistemele de încălzire prin suprafaţa radiantă necesită o temperatură mult mai scăzută pe tur şi retur decât instalaţiile de încălzire cu radiatoare, în acest fel există o serie de avantaje privind confortul termic şi economia de energie cu un sistem de încălzire veritabil, cu temperaturi coborâte. Datorită temperaturilor de tur mai coborâte decât în cazul sistemelor de încălzire convenţionale, sistemele de încălzire prin suprafeţe radiante pot fi folosite cu uşurinţă împreună cu surse alternative de căldură, de exemplu cu pompe de căldură, colectori solari, etc.
  • „Pardoselile reci“, cum ar fi în spaţiile sanitare, de exemplu băi cu marmură, piatră sau gresie devin surse plăcute de căldură şi pot fi utilizate fără ezitare, pentru că în perioada caldă nu mai sunt atât de neplăcut de reci.
  • Economie de energie datorită temperaturilor mai mici ale aerului. Mediu plăcut datorită convecţiei reduse. Nicio zonă neplăcută de căldură.

Sistemul de încălzire prin pardoseală HERZ propus de noi este produs de catre Herz Armaturen GmbH, companie austriacă cu peste 120 de ani de experiență în domeniul armăturilor pentru instalații și unul dintre liderii mondiali din domeniu.

Produsele Herz respectă toate normele și standardele europene și naționale. Compania HERZ Armaturen Ges.m.b.H., A -1230 Viena, dispune în toate sectoarele afacerii de un sistem funcţional şi eficient de management al calităţii, care este cel mai potrivit pentru a menţine încrederea necesară clienţilor noştri. S-a dovedit că sunt îndeplinite cerinţele ÖNORM EN ISO 9001:2000.

Garanția sistemului de încălzire prin pardoseală HERZ este de 10 ani. Cu despăgubire în limita a 500.000 € pentru fiecare solicitare de daună, în conformitate cu certificatul de garanție.

1000

Apartamente construite

16

Blocuri construite

400

Apartamente noi în proiecte

4

Blocuri noi în proiecte